Nyhetsarkiv

Projekt Polcirkeln prisat

Projekt Polcirkeln (Policy för cirkulär ekonomi) utvaldes till ”Best paper award” vid konferensen Ecodesign 2017 bland 152 bidrag. Projektledaren Jenny Sahlin, Profu som ledde projektet tillsammans med Åsa Moberg på IVL säger att ”Vi är väldigt stolta och hoppas att det leder till förbättrat beslutsfattande! Vi vill också tacka alla finansiärer och deltagare i projektet.” Projektets huvudfinansiär var RE:Source tillsammans med Avfall Sverige och det väntas få en fortsättning med start under våren 2018.

Läs mer

 

"Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv"

Avfallsbränsle står för en allt större del av svensk fjärrvärmeproduktion och utgör idag det näst största bränslet. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme är dock ifrågasatt i vissa sammanhang. Projektet konstaterar att det är en begränsad eller utebliven systemsyn som gör att energiåtervinning från avfall bland annat ges en låg värdering i flera system för jämförelse mellan uppvärmningsalternativ. Fjärrsyn-projektet har bidragit till att strukturera upp de olika miljövärderings- principer som används och förtydligat när och hur de bör användas. Grundläggande är att det är den fråga som ska besvaras som ska styra valet av beräkningsprincip, och att valet av systemgräns är av stor vikt. Läs mer och ladda ned rapporten och ett resultatblad från Fjärrsyns hemsida

Läs mer