Cirkulär ekonomi och avfallssystem

Vi som arbetar med avfall på Profu ser avfall i ett systemperspektiv. Avfall uppkommer i våra konsumtions- och produktionssystem och skall behandlas för att generera bästa möjliga nyttor som återanvända produkter eller återvunna material, eller när det inte går, energiåtervinning för fjärrvärme, biogas och el.

Övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall i princip inte uppstår, kräver en djupgående omställning av hela samhällsstrukturen: från beteende och normer till resursuttag, ekonomiska mätetal och juridik. Statistiken visar därtill att resursuttagen ökar och att vi genererar ökande mängder avfall. Vi arbetar med alla delar i omställningen, både inom forskningsprojekt och direkta uppdrag mot kunder.

Våra huvudsakliga kunder är kommuner, myndigheter, branschorganisationer, departement och företag i Sverige. Vi arbetar också i forskningens framkant på en internationell arena med partners inom Europa.

 

 

JENNY SAHLIN ,
E-post: jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 0703 - 21 90 60

MATTIAS BISAILLON,
E-post: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

ARVID RENSFELDT,
E-post: arvid.rensfeldt@profu.se
Mobil: 0736 - 24 64 36

JOHAN SUNDBERG,
E-post: johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81