Bränslemarknadsutredningar

Profu har under flera års tid genomfört kontinuerlig bevakning och kartläggning av de svenska marknaderna för biobränsle, returträflis och utsorterade avfallsbränslen, samt mottagningsavgifter för avfallsförbränning. Utredningarnas primära syfte är att ta fram prisprognoser för respektive bränsle. Prisprognoserna och det detaljerade underlaget till dessa är användbara för våra kunder:
• vid prisförhandlingar
• som beslutsunderlag vid investeringsfrågor
• vid utbildning av personal
• som underlag vid långsiktigt strategiarbete.

 

Avfallsbränslemarknaden

Läs mer

Biobränslemarknaden

Läs mer

Biooljemarknaden

Läs mer

 

Returträflis- och
utsorterade avfallsbränslen

Läs mer