Dynamiska prismodeller för fjärrvärme

I vår analys av möjligheter för dynamiska prismodeller har vi identifierat att det finns relativt stora potentiella värden som beror av fjärrvärmesystemens struktur. I projektet har vi identifierat att det finns flera möjligheter att använda digitalisering och AI i analys av prismodeller för fjärrvärmebranschen. Användning av klustringsalgoritmer har också visat sig vara intressant och tillsammans med algoritmer för prediktering av värmebehovet, har vi kunnat föreslå två nya prismodeller för fjärrvärme som bygger på en dynamisk prissättning - dvs priset bestäms dynamiskt (exempelvis) ett dygn före.

Vi hoppas att kunna testa dessa prismodeller i ett verkligt scenario som ett spin-off projekt framöver.