Nya affärsmodeller ska spara
effekt inom fjärrvärme

Profu ska möjliggöra utvecklingen av attraktiva affärsmodeller för efterfrågeflexibilitet inom fjärrvärmenätet. Anledningen är att många av fjärrvärmebolagens kunder har visat intresse för att bidra till fjärrvärmesystemet genom att arbeta med effektuttag, bland annat mot bakgrund av att energiföretagen har sett över sin prissättning och börjat ta betalt för effekt.
– Idag saknas det erbjudanden som inspirerar fastighetsägare att jobba aktivt med sina effektuttag. Men med attraktiva affärsmodeller kan fjärrvärmebolagen stärka relationen till sina kunder och bidra till en hållbar användning av resurser. Så vårt fokus är att undersöka hur en sådan modell kan se ut, säger Mårten Haraldsson, projektledare på Profu.

Projektet finansieras av fjärrvärmebranschens gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram Futureheat. Arbetet sker i samarbete med konsultföretaget Grounded Brand Management och kommer att utgå från intervjuer som forskarna ska göra med fastighetsägare.
– Vi ska fånga deras behov och drivkrafter för att ta fram ett erbjudande som verkligen träffar rätt, säger Mårten Haraldsson.

Projektet pågår under 2023.

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00