Hur blir fjärrvärmen fortsatt relevant och lönsam under 2020-talet?

Det tar man reda på i projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller etapp 2. Den första etappen av Fjärrvärmens Affärsmodeller genomfördes under åren 2010-2013 och gav branschen flera viktiga insikter och kunskap om bland annat prismodeller, kundförtroende och affärsmodellens struktur.

 

Nu finns nya utmaningar och många fjärrvärmebolag är redo att ta nästa steg i fjärrvärmeaffären. Fjärvärmens affärsmodeller behöver helt enkelt uppdateras, vilket också är fokus i etapp 2. Projektet leds av Mårten Haraldsson på Profu och görs i samarbete med forskarna Anders Sandoff och Jon Wiliamsson vid Handelshögskolan i Göteborg.

Det finns en rad utmaningarna för fjärrvärmebolagen. Konkurrensen på värmemarknaden ökar liksom kundernas krav på värmeleverantören. Skatter och regelverk har under senare år i många fall gått i en riktning som försämrar ekonomin för fjärrvärmen, medan låga räntor och förbättrad prestanda har ökat konkurrenskraften för alternativen. Den tidigare uppbackningen från politiker finns inte kvar på samma sätt, utan i stället stöttas småskalig och egen energiproduktion.

– Vid förra etappen var fjärrvärmebolagen ifrågasatta av både kunder och politiker. Då gällde det framför allt prisutvecklingen och bristen på transparens. Den kritiken tog branschen till sig och nya prismodeller har varit ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Mårten Haraldsson och fortsätter:
– Nu är åter fjärrvärmen ifrågasatt, men denna gång handlar det inte om kritik mot bolagen utan om själva produkten fjärrvärme, vilket är ännu mer allvarligt. Det som tidigare sågs som en samhällsnytta, ses alltmer som något som har ett lågt värde och det kommer exempelvis kritik mot att energiåtervinna avfall och att elda biobränsle i fjärrvärmeproduktionen.

I projektet undersöker man hur stort detta ifrågasättande är bland kunder och politiker, vad det grundar sig på och hur allvarliga dessa utmaningar är för fjärrvärmebranschen. Vidare ska man ta reda på vad branschen och företagen kan göra för att mildra effekterna av dessa utmaningar.

I projektet arbetar man även med värdeskapande till kunder, ekonomi och strategisk uthållighet.
– Grundläggande för den strategiska uthålligheten är att ha resurser och kompetens att kunna upptäcka det som utmanar bolaget och affärsmodellen och därefter kunna agera och vidareutveckla affären, säger Mårten Haraldsson.

Projektet startade våren 2021 och ska pågå under tre år. Den tidigare etappen finansierades av Fjärrsyn och då var resultaten publika. I den nuvarande etappen finansieras projektet av 24 energibolag, vilket gör att resultat och analyser enbart delas till finansiärerna genom workshops, resultatblad med mera.

Borde ert företag också vara med? Ta då kontakt med Mårten Haraldsson.

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00