Jämför kostnaderna mellan olika uppvärmningsalternativ med Fjärrkontrollen

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för en fastighet med fjärrvärme, värmepumpar och/eller pelletspanna. Tjänsten används idag av ett tjugotal energibolag – både som ett verktyg internt och som en hjälp till deras kunder.

Under 2022 kommer Fjärrkontrollen att uppdateras och moderniseras med nya funktioner, vilket är något som flera kunder har efterfrågat.

I Fjärrkontrollen kan man specificera fastighetens förutsättningar vad gäller bland annat energi- och effektbehov. Därigenom får man en så rättvisande kostnadsbild som möjligt. Kostnadskalkylen för fjärrvärme har Profu tagit fram i samarbete med det lokala energibolaget för att det ska bli korrekt. För värmepumpar och pelletspanna utgår man från standardvärden som representerar ett genomsnittsfall, men det går även att lägga in egna värden.

I Fjärrkontrollen kan man få fram klimatpåverkan mellan olika uppvärmningsalternativ. Det går också att få en ekonomisk jämförelse mellan uppvärmningsalternativen sett ur ett livscykelperspektiv. Vill du veta mer? Kontakta Vanja Månborg.

Läs mer om Fjärrkontrollen

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05