Profu lanserar ny version av Fjärrkontrollen

Nu har Profu uppdaterat Fjärrkontrollen, ett webbaserat verktyg, som visualiserar jämförelser mellan olika uppvärmningsalternativ på ett trettiotal orter i landet. Med nya funktioner och tydligare grafik har verktyget blivit ännu enklare att använda för den som vill få en snabb överblick av konkurrensläget på sin ort. Fjärrkontrollen utvecklades av Profu 2015 och används idag av fjärrvärmebolag. Med verktygets hjälp kan de ställa uppvärmningskostnaderna för fjärrvärme mot vad det kostar att värma upp med bergvärme, luft/vattenvärmeump och pellets. Kostnaderna visualiseras på ett tydligt sätt, vilket gör Fjärrkontrollen till ett bra underlag vid diskussioner mellan kunder och energileverantörer.
– Fjärrkontrollen kan också fungera som ett internt stöd för att förstå hur man kan positionera sig gentemot konkurrenterna. Dessutom kan man lägga upp Fjärrkontrollen på sin företagssida i syfte att jämföra företagserbjudande med andra alternativ, berättar Vanja Månborg, utvecklingsansvarig för Fjärrkontrollen.

Att Fjärrkontrollen har tagits fram av en oberoende part som Profu innebär att beräkningarna blir objektiva och inga glädjekalkyler. Dessutom visualiseras inte bara energikostnaden utan också kapitalkostnaden – en kostnad som annars är lätt att glömma bort när olika uppvärmningsalternativ ska jämföras, menar Vanja Månborg.
– I Fjärrkontrollen utgår beräkningen från rimliga antaganden om kapitalkostnad och andra parametrar så att uppvärmningskostnaderna för samtliga alternativ jämförs på basis av så rättvisa förutsättningar som möjligt. I den nya versionen som nyligen lanserades har flera funktioner uppdaterats i förhållande till dagens situation med skenande elpriser och nya investeringskostnader. Strukturen har blivit mer flexibel och det har dessutom blivit lättare att utveckla exempelvis alternativa prismodeller för fjärrvärme.

I Fjärrkontrollen ingår också Klimatmodulen som visar konsekvenserna för utsläpp av koldioxid vid olika val av uppvärmningstekniker. Det finns även en modul som kan beräkna livscykelkostnaden för olika uppvärmningstekniker.

Läs mer om Fjärrkontrollen

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05