OM OSS:

Detta är PROFU

Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar i kunskapsfronten inom energi, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar.

Våra utredningar och forskningsprojekt gäller ofta strategiska frågeställningar, där vi kombinerar våra kunskaper inom energi,- avfalls- och transportsektorerna med erfarenheter från lokala, nationella och internationella system. Vi genomför alltifrån projekt på flera manår till korta utredningsuppdrag. Vi har också mångårig erfarenhet av projektledning. Våra svenska kunder finns bland energi- och avfallsföretag, industrier, branschorganisationer, statliga myndigheter och kommuner. Vi genomför också internationella projekt, såväl för offentliga institutioner som Nordiska Ministerrådet, EU och IEA, som för enskilda energi- och avfallsaktörer. Vi samverkar också med flera forskningscentrum i Sverige och utomlands.

Företaget bildades 1987 som ett “groddföretag” till Energisystemteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Vi har alltjämt ett nära samarbete med Chalmers.

 

Organisation

Profu ägs av åtta av företagets seniorkonsulter, vilka ytterst har ansvaret för ledningen av företaget. Utöver detta består verksamheten av ett 10-tal anställda samt ekonomiansvarig. Samtliga med högskoleexamen och i flera fall med forskarmeriter.


Vår adress i Mölndal

Besöksadress:

Götaforsliden 13, övre

Postadress:

Götaforsliden 13, nedre

431 34 Mölndal

 

Vår adress i Bromma

Gustavslundsvägen 143

167 51 Bromma

 

Telefon till våra kontor

Kontor Mölndal: 031 -720 83 90 (vxl)

Kontor Bromma: 0703 - 64 93 50

 

E-postadress till företaget

info@profu.se

 

 

Kontakta våra medarbetare

E-postadresser och telefon till våra medarbetare

 

Hitta till vårt kontor

Vägbeskrivning och karta

OM OSS

ANTAL MEDARBETARE
FÖRETAGET GRUNDADES
ANTAL MEDARBETARE SOM GÅR, CYKLAR ELLER ÅKER KOLLEKTIVT TILL JOBBET
(mer än 50% av alla årets resor)

 

Vi är miljödiplomerade enligt kraven för Svensk Miljöbas nationella miljöledningsstandard.