Fortsatta studier om vattenkraftens
roll och värde för elsystemet

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i analyserna av vattenkraftens framtida roll. I projektet Håven, som är en uppföljning av förstudien Lill-Håven, ska Profu tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, KTH och Energiforsk fortsätta utveckla olika metoder för att kunna visa på värdet av vattenkraften. Hur påverkas elsystemet om delar av vattenkraften faller bort på grund av miljöanpassningsåtgärder?

I enlighet med EU:s vattendirektiv ska landets runt 2 000 vattenkraftverk omprövas och förses med moderna miljövillkor. Idag står vattenkraften för drygt 40 procent av Sveriges totala elproduktion och i förstudien analyserades vilka de systemmässiga konsekvenserna blir om vattenkraften ersätts av alternativ elproduktion.

– Det är en målkonflikt som samhället står inför när man ska balansera den största nyttan för elsystemet mot den största nyttan för vattenmiljön. Om man river en stor damm och tappar säsongslagring är frågan vad som då händer i elsystemet i stort liksom vilka hållbarhetskonsekvenser det blir av de alternativ som måste ersätta den förlorade vattenkraften, säger Ebba Löfblad, projektledare för både Lill-Håven och Håven.

I de fortsatta studierna kommer forskarna att använda sig av Profus elsystemmodeller och KTH:s detaljerade modeller för den svenska vattenkraften.

– Vi ska bygga vidare på den metod som vi har haft i Lill-Håven och utveckla analyserna och detaljkunskaperna om vattenkraftens roll i det framtida energisystemet.


Håven är en förkortning för Hållbar vattenkraft i framtidens energisystem. Projektet som ska pågå i drygt två år finansieras bland annat av pengar från Energimyndighetens program Håva, Hållbar vattenkraft. Övriga finansiärer är Svenska Kraftnät och Energiforsks vattenkraftsråd.

 

EBBA LÖFBLAD
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23