Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Kontakta Johan Sundberg (mobil 070 - 621 00 81, e-post: johan.sundberg@profu.se) eller
Mattias Bisaillon (mobil 0703 - 64 93 50, e-post: mattias.bisaillon@profu.se)

Läs mer

Nyheter


Digitalisering i energisektorn

På uppdrag av Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet ”Digitalisering i Energisektorn”.

Delrapport 1- "Digital utveckling och möjligheter för energisektorn" från projektets första etapp är nu klar och finns för nedladdning.

Ladda ned rapporten
Profu utreder värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem

Inom ramen för Energiforsks program Termiska Energilager så genomför Profu en utredning om värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeproduktionen karaktäriseras typiskt av stora skillnader i rörlig värmeproduktions- kostnad vid olika tidpunkter under året. Detta väcker frågan om att lagra värme som producerats till låg kostnad för att ersätta värmeproduktion med höga kostnader.

Läs mer
Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna ...

Läs mer

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 

Profu i Europa

Idag och i morgon medverkar Profu vid seminarier i Bryssel med temat Fjärrvärme i Europa. Mötet anordnas av DHC+ som är en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom Europa. Profu kommer att presentera resultat från det pågående forskningsprojektet Digitalisering i Energisektorn samt våra erfarenheter från utveckling av kunderbjudanden och prismodeller inom fjärrvärme. Vi är stolta över att vår kunskap efterfrågas i Europa och ser samtidigt fram emot att lära oss av erfarenheter från andra länder inom området fjärrvärme.