Kapacitetsutredningar, scenarioutredningar, prognoser

Kapaciteten för avfallsbehandling ändras varje år genom teknisk utveckling och investeringar. Profu bevakar kontinuerligt uppbyggnaden av kapacitet för behandling av avfall genom energiåtervinning och biologisk behandling.

Nu uppdaterar Profu "Kapacitetsutredning 2022" för Avfall Sverige. Utredningen beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2027, och jämför med svenska mängder restavfall till energiåtervinning. Restavfall avser avfall efter källsortering till biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på mängder och ursprungsländer. Utredningen är klar i april 2022.

 

JENNY SAHLIN,
E-post; jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 0703 - 21 90 60

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81