Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Profu genomför, i samarbete med KTH, Stockholm Exergi AB och Sörab AB, ett forskningsprojekt Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall.

Målet med projektet är att ta fram implementerbara lösningar för att implementera kemisk återvinning som en komplettering till befintligt plaståtervinningssystem i Stockholm. Det förväntas leda till högre materialåtervinning, förbättrad resurseffektivitet och cirkularitet och ökat miljövärde för samhället.

För närvarande görs mycket i Sverige för att förbättra plaståtervinningsgraden samt sortera ut plast från restavfall och inte skicka det för förbränning. Framgången med detta kommer sannolikt att bidra till att Sverige uppnår mål för cirkulär ekonomi och fossilbränslefrihet 2045. Det som saknas är tanken på vad man ska göra med plast av låg kvalitet från restavfallet för att göra det till ett värdefullt råmaterial för nya produkter och därigenom stänga plastslingan i större utsträckning än idag.

Resultaten av detta projekt förväntas indikera hur återvinning av plastavfall kan förbättra resurseffektiviteten och bidra till en cirkulär ekonomi och därmed bidra till att miljömålen uppnås i Agenda 2030 och EU. Projektet omfattar:

(a) Analys av värdekedjan för kemisk plaståtervinning, inklusive analys av aktörer, deras hinder och bidrag.
(b) analys av lagstadgade och logistiska krav för genomförande,
(c) analys från lösning till värdeskapande i form av materialcirkularitet och resurseffektivitet, energibesparing och utsläppsminskning,
(d) förslag på justeringar som behöver göras i värdekedjan för att genomföra kemisk återvinning som ett behandlingssteg för plaståtervinning i Stockholm och
(e) eventuell uppgradering av resultaten till nationella eller högre nivåer.

Projektet pågår från januari 2020 till april 2021 och finansieras av Lidl Plastutmaningen.

Läs mer på KTH:a hemsida

Läs mer på Lidl:s hemsida

 

MARTYNA SOLIS,
E-post: martyna.solis@profu.se
Mobil: 0793 - 47 96 98