Klimatpåverkan från el 2022

Nu är alla Profus analyser avseende klimatpåverkan från föregående års elsystem färdiga. Det var ett komplicerat år med många oförutsägbara händelser. Profu gör årligen dessa klimatanalyser som en del av arbetet med Klimatbokslutet. Numera är det 44 företag som använder klimatbokslutet för deras årliga uppföljning och redovisning av verksamhetens klimatpåverkan.

Från och med i år kommer vi årligen att publicera våra analyser under februari/mars på vår hemsida så att alla som jobbar med klimatredovisningar får tillgång till dessa värden. Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till ökad kunskap om elens klimatpåverkan och ett effektivare klimatarbete i samhället. Rapporten innehåller värden för elens klimatpåverkan under 2022, förklaringar för hur vi har räknat och en jämförelse/diskussion av några olika värderingsprinciper som används för klimatredovisningar.

 

Ladda ner rapporten "Klimatpåverkan från elproduktion och elkonsumtion för år 2022"

 

 

 

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81

MATTIAS BISAILLON,
E-post; mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

DAVID HOLMSTRÖM,
E-post; david holmstrom@profu.se
Mobil: 0708 - 18 58 68