Lill-Håven – en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Nu startar Profu tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Energiforsk arbetet med förstudien Lill-Håven på uppdrag av vattenkraftsbranschen och Svenska Kraftnät.

Det övergripande målet är att, med utgångspunkt i omställningen av energisystemet, analysera och så långt möjligt kvantifiera elsystemkonsekvenserna av miljöanpassningsåtgärder för vattenkraften. Projektet ska även analysera och bedöma samt lyfta eventuella synergier och konflikter mellan olika hållbarhetskonsekvenser av att ersätta vattenkraften med andra tillgängliga variationshanteringsalternativ. Förhoppningen är att projektet på detta sätt ska bidra med ny kunskap om vattenkraftens roll och värde i dagens och framtidens energisystem. Analyserna av elsystemet utförs med utgångspunkt i Profus respektive Chalmers befintliga modeller av Nordeuropas elsystem och genomförs i nära dialog med representanter från vattenkraftsbranschen, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten.

Förstudien pågår under hösten 2021 och redovisas i en slutrapport i januari nästa år. Förhoppningen är att därefter kunna gå vidare med ytterligare analyser på temat i syfte att fortsätta att bygga upp kunskapen kring vattenkraftens roll och värde i ett systemperspektiv.

 

EBBA LÖFBLAD
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23