LINA BERGSTRÖM FÖRSTÄRKER PROFU INOM CIRKULÄR EKONOMI OCH HÅLLBARHET

Vi är glada över att ha rekryterat Lina Bergström som har en bred erfarenhet inom hållbar utveckling. Lina började sin anställning hos oss i slutet av februari med inriktning på cirkulär ekonomi.
– Cirkulär ekonomi har kommit väldigt starkt som begrepp. EU har också som bindande mål att vi ska bli mer cirkulära och kommit med en uppsjö av lagstiftningar och direktiv som ska styra om våra samhällen att bli mer resurseffektiva, säger hon.

Närmast drev Lina ett eget konsultföretag framför allt mot vätskekartongindustrin. Dessförinnan var hon verksamhetschef på den svenska organisationen för skogscertifieringssystemet FSC i några år och har även varit vd för branschorganisationen Återvinningsindustrierna.
– Jag tyckte att Profus verksamhet lät intressant av främst två anledningar. Dels för att det är ett mindre konsultbolag där man har nära till varandra och kan vara snabb i vändningarna, dels för att man har en annorlunda organisationsstruktur där ledarrollen är bortskalad och fokus är på samarbete och eget ansvar.

Lina bor i Uppsala och ska arbeta på Stockholmskontoret. För att lära känna verksamheten har hon redan deltagit i flera projekt.
– Jag känner mig förvånansvärt snabbt hemma i verksamheten och det är nog för att stämningen är så familjär.