NU STARTAR NÄSTA ETAPP AV
FORSKNINGSPROJEKTET NEPP

Vad innebär industrins omställning i form av nya krav på det svenska el- och energisystemet? Det är en av frågeställningarna som Nepp, som leds av Profu och Energiforsk, ska titta på när projektet nu har gått in i en ny etapp.

Målet är att skapa en ökad förståelse för konsekvenser och möjligheter med nya utvecklingsvägar för Europas energisystem. Fokus handlar om hur olika omvärldsfaktorer kan komma att påverka energisystemen i Sverige och Nordeuropa.

Etappen är indelad i fem temaområden varav det första handlar om hur förändrade omvärldsförutsättningar förändrar läget för det svenska energisystemet och energibranschen i stort. Det gäller inte minst Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Ett annat tema är inriktat på det tekniska energisystemet där en av frågorna är hur industrins omställning kommer att påverka el- och energisystemet.

Forskarna kommer också titta på vilka drivkrafter och förutsättningar som finns för långsiktiga investeringar i elsystemet och elproduktionen. Dessutom kommer de att ta upp frågeställningar som berör acceptansen för omställningen och hur man kan få en bättre dialog kring målkonflikter och tillståndsprocesser. Nepp ska även analysera vad som krävs för att omställningen ska ske på ett hållbart sätt.

– Vi ska dessutom knyta samman kunskapen från de olika temaområdena för att peka på hur vi går från ord till handling och genomföra omställningen för att möta samhällets målbilder, säger Ebba Löfblad vid Profu, som leder projektet tillsammans med Jenny Westerberg.

Etappen, som är på fyra år, genomförs i samarbete med energisystemforskare vid svenska högskolor och forskningsföretag. Nepp samarbetar även med europeiska forskare under denna etapp.

 

Nepp

Sedan starten för 25 år sedan har Nepp och dess föregångare utgjort en oberoende dialog- och forskningsplattform för energibranschen. Nepp står för North European Energy Perspectives Project och ansvaret för projektet är delat mellan Profu och Energiforsk. Plattformens syfte är att analysera olika frågeställningar som är viktiga för energiföretagen och lyfta resultaten till beslutsfattare.

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

JENNY WESTERBERG,
E-post; jenny.westerberg@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66