Nytt scenario: Elbehovet ökar ännu mer

För att undvika ett framtida gap mellan behovet av el och det som produceras krävs stora investeringar i energisystemet. Det visar ett högelektriferingsscenario för 2030 och 2045 som Profu och Energiforsk har tagit fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige.

Bakgrunden är att svensk industri står inför stora investeringar som kraftigt kommer att öka elkonsumtionen. Dels kommer omställningen inom järn- och stålindustrin från kolbaserad till elbaserad tillverkning att kräva sitt, dels väntas nyinvesteringar i produktion av bland annat batterier, grön konstgödsel och elektrobränslen.
– Det är många industrier som ska göra en omställning och Energiföretagen vill veta hur mycket energi och eleffekt som Sverige kommer att behöva om de planerade investeringarna blir av, säger projektledaren Johan Holm, Profu.

Resultatet visar att det möjliga elbehovet 2045 har ökat från 310 till 330 TWh sedan förra våren, då Profu och Energiforsk gjorde den första kartläggningen av ett möjligt högelektrifieringsscenario för Energiföretagen Sverige. I bedömningen ingår även forskarnas analys av vilka behov som redan befintliga industrier har av att bygga nytt eller rusta upp för att kunna öka eller behålla sin produktionsnivå.

Rapporten ska användas av Energiföretagen Sverige som underlag vid diskussioner om vilka initiativ och eventuella lagändringar som krävs för att den framtida konsumtionen och produktionen av el ska vara i balans.

– Det gäller att komma överens om hur vi kan möjliggöra för att ny el ska kunna produceras. Vi vet med säkerhet att ingen kommer kunna driva en industri som släpper ut mycket koldioxid om 20 år, och att omställningen kommer ha en stor påverkan på elsystemet och dess utveckling framöver, säger Johan Holm.

 

Ladda ned rapporten ""Sveriges elbehov 2045 Hur stänger vi gapet?" från Energiföretagens hemsida

Ladda ned underlagsrapporten "Visualisering av Sveriges framtida elanvändning och effektbehov" från Energiföretagens hemsida

 

MIKAEL ODENBERGER,
E-post: mikael.odenberger@profu.se
Mobil: 0703 - 37 45 69

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23