FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
PROSUMENTER I BOSTÄDER

Prosumenter – kunder som både köper och producerar energi – kan komma att få en alltmer framträdande roll i det framtida energisystemet än vad de har haft historiskt. Det gäller främst el. Orsaken är att priserna för både solceller och batterier sjunker vilket påskyndar denna utveckling. Emil Nyholm på Profu har ingått i ett forskningsprojekt på Chalmers där man har undersökt förutsättningar för prosumenter i bostäder.
– Vi har gjort både tekniska och ekonomiska analyser utifrån dataunderlag och metodik, vilket ger en ny och bredare bred bild av frågan, säger Emil Nyholm.

De tekniska förutsättningarna handlar främst om hur stor takyta prosumenterna har tillgång till på sina bostäder och hur stor kapacitet lågspänningsnätet har att ta emot elen. Lågspänningsnätet har inte byggts för att hantera småskalig elproduktion av detta slag, varför nätet kan vara en begränsande faktor för hur mycket el en prosument kan producera.

Resultaten visar att det finns en stor teknoekonomisk potential för solceller och batterier hos prosumenter – upp till 12 GW solceller och 14 GWh batterier för prosumenter i södra och mellersta Sverige. Potentialen bygger på de ekonomiska förutsättningarna för prosumenter och där faktorer som undantag från elskatt på egenproducerad el, investeringskostnader och antagen kalkylränta får stor betydelse.
– Den tekniska potentialen är betydligt högre än den ekonomiska. Det finns gott om tak för solceller och lågspänningsnätet kan ta emot el om produktionen är jämnt fördelad. Samtidigt är det viktigt att inte ge incitament som leder till stora installationer på specifika platser, eftersom det i sin tur kan leda till problem i lågspänningsnätet, säger Emil Nyholm.

Ladda ned rapporten  "Byggnader som prosumentsystem i ett förnybart elsystem" på E2B2s hemsida. 

 

EMIL NYHOLM,
email: emil.nyholm@profu.se
mobil: 0709 - 69 21 01