STOR POTENTIAL FÖR SOLVÄRME I MINDRE FJÄRRVÄRMENÄT

Det finns en stor potential för solvärme i mindre fjärrvärmenät. Särskilt om den kombineras med säsongslager. Det visar en ny rapport från Energimyndigheten. Profu har haft i uppdrag att undersöka under vilka förutsättningar som solvärme blir intressant att investera i.

Profus systemanalyser har utgått från hela Sveriges fjärrvärmeproduktion år 2035 och utifrån detta har man testat olika scenarier för att se hur och när solvärme kan vara lönsam. Resultatet visar att den ekonomiska potentialen för solvärme varierar stort, men att den kan ge upp till 6 TWh. Det kan jämföras med att fjärrvärmen idag står för 55 TWh.
Bäst lönsamhet får man i mindre fjärrvärmesystem där förädlade biobränslen utgör baslasten. I stora system där produktionen huvudsakligen kommer från avfall eller restvärme är det däremot svårt att få lönsamhet.

För att solvärmen ska kunna utnyttjas på bästa sätt behöver energibolagen komplettera sin produktion med ett säsongslager, så att hetvattnet från solvärmen kan utnyttjas under den kallare delen av året då produktionen är dyrare.

I rapporten har man även identifierat vilka systemnyttor solvärmen kan bidra med.

Nyfiken på att veta mer? Här kan du läsa hela rapporten

 

JOHAN HOLM,
E-post: johan.holm@profu.se
Mobil: 0730 - 71 86 28