Få med energifrågor i tidigt skede i stadsutvecklingen!

Många av Sveriges städer växer. Då är det viktigt att få med energifrågorna i ett tidigt skede av planeringen. Det kan låta självklart, men det finns gott om exempel där energifrågorna tas med först när projektet har pågått ett tag. Genom att få med energifrågorna i ett tidigt skede ökar möjligheterna att genomföra de lösningar man önskar och uppfylla höga ambitioner.

I Umeå pågår ett utvecklingsarbete av en helt ny stadsdel – Tomtebo Strand. Totalt beräknas 10 000 människor bo och arbeta i området när det är klart. Initiativet till den nya stadsdelen kommer från flera fastighets- och byggbolag. I samarbetet ingår även flera kommunala bolag.
– Det är vanligt att olika aktörer i stadsutvecklingsprojekt djupdyker i tekniska lösningar när det kommer till energi, men det är viktigt att ha en röd tråd och se vad som är viktigt för just den stadsdelen. Det kan exempelvis vara att man vill profilera sig inom hållbarhet eller innovation och då ska det även styra valen av energi, säger Vanja Månborg på Profu och fortsätter:
– Vi har tagit fram en metodik för energifrågor i stadsutveckling, vilken kan göra stor nytta i flera stadsprojekt framöver.

 

VANJA MÅNBORG,
E-post; vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05