Hur kommer energibranschen påverkas av EU:s gröna taxonomi?

Profu ska i samarbete med Enact Sustainable Strategies hjälpa Energiföretagen Sverige att analysera konsekvenserna för energibranschen av EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Projektet är en förstudie och fokus är krav som kommer att ställas på energiföretagens hållbarhetsredovisningar från 2022. Pågående initiativ och samverkansmöjligheter med andra branscher kommer också att analyseras. Projektet ska även identifiera otydliga begrepp i taxonomin och föreslå verktyg som kan användas eller utvecklas för att bistå energibranschen i arbetet med taxonomin.

Läs mer på Energiföretagens hemsida

 

JENNY GODE
email: jenny.gode@profu.se
mobil: 0730 - 78 97 66