Hur påverkar kriget i Ukraina el- och värmemarknaden i Sverige?

Detta undersöker och analyserar Profu i flera projekt just nu.

 

Kriget i Ukraina innebär en stor mänsklig tragedi, men det leder också till påtagliga konsekvenser på energimarknaderna i olika länder. Det är därför viktigt för både energibolag och energikunder att få mer kunskap hur det kan påverka deras verksamhet.

Profu genomför nu bland annat följande analyser:

  • Inför uppstart av nästa etapp av forskningsprogrammet NEPP (North European Energy Perspectives Project) gör Profu analyser av hur elpriser och elsystemet i Sverige påverkas av kriget i Ukraina. Exempelvis analyseras hur minskade gasleveranser från Ryssland till Europa påverkar elsystemet. Resultaten kommer att presenteras på ett förberedande NEPP-möte den 7 april.
  • Inom Värmemarknad Sverige gör Profu analyser av hur värmemarknaden påverkas. Det blir en djupare analys kring hur olika aktörer på värmemarknaden (producenter, säljare och kunder) påverkas av kriget, vilka åtgärder de har vidtagit på grund av detta, hur de ser att det kan påverka dem framöver och om det kommer att inverka på deras klimatmål.

Resultat från dessa projekt kommer att presenteras löpande. Kontakta Ebba Löfblad eller Jenny Gode för mer information om NEPP och kontakta Kjerstin Ludvig eller Mårten Haraldsson för mer information om Värmemarknad Sverige.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

JENNY GODE,
E-post: jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66

 

KJERSTIN LUDVIG,
email: kjerstin.ludvig@profu.se
mobil: 0708 - 42 33 22

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post; marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00