UTBILDNING OCH UNDERVISNING

Vi arrangerar regelbundet stora och små utbildningar i olika aktuella frågeställningar och områden. De kan avse både öppna och företagsspecifika arrangemang. Ofta tar arrangemangen sin utgångspunkt i något pågående eller nyss avslutat utvecklings- eller forskningsprojekt. Några exempel på genomförda arrangemang:

- Seminarier kring omvärldsanalys eller specifika fördjupningar i sakfrågor för styrelser och ledningsgrupper
   i energi- och avfallsföretag
- Seminarier kring systemsyn på energi-, avfalls- och transportfrågor
- Kurser i kommunala energi- och klimatstrategier
- Styrelseutbildning för energiföretag
- Föreläsningar på universitet och högskolor
- Vi handleder examensarbeten på universitet och högskolor.

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

MIKAEL ODENBERGER,
E-post; mikael.odenberger@profu.se
Mobil: 0703 - 37 45 69