Kommunicera dina fjärrvärmepriser och fjärrvärmens konkurrenskraft med

Fjärrkontrollen

Tillsammans med några kunder utvecklade Profu ett webbaserat verktyg för jämförelse av kostnader mellan olika uppvärmningsalternativ redan 2015. Det verktyget heter Fjärrkontrollen och används idag för att analysera konkurrensen om uppvärmningen på ett tjugotal olika orter runtom i landet.

Styrkan med Fjärrkontrollen är att en oberoende part, Profu, står för att beräkningsunderlaget är korrekt och uppdaterat. Det är enkelt att använda och visualiserar kostnaderna på ett mycket tydligt sätt som underlättar diskussion mellan kunder och energileverantörer.

Fjärrkontrollen utvecklas och växer ständigt, både genom att nya kunder ansluter men även att befintliga användare önskar ny funktionalitet. Nyheter för 2020 är:
- En uppdatering av värmepumparnas prestanda och kostnad, baserat på nytt underlag
- Utveckling av en Klimatmodul som kommer göra att Fjärrkontrollen visar både en ekonomisk och en klimatmässig jämförelse mellan olika alternativ
- Diverse mindre uppdateringar av funktionalitet

Vi kommer hålla en användarträff även under 2020, information om detta kommer längre fram.

 

Pröva Fjärrkontrollen hos:

 

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05