Industrins energianvändning

Profu har stor kunskap om och lång erfarenhet av att arbeta med den svenska industrin och dess förutsättningar. Vi har bistått såväl stora industriföretag, branschorganisationer som myndigheter i alltifrån analyser av miljö- och klimatpåverkan, energianalyser, energisamverkan inom både det lokala, regionala och det nationella energisystemet till transportutredningar och tillståndsprocesser.

Genom åren har Profu medverkat i en lång rad analyser och utredningar av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för användning av industriell restvärme inom lokala energisystem. I arbetet har ingått både att beräkna värdet av samarbetet/restvärmen, men också att tillsammans med parterna utarbeta en affärsmodell. Beräkning av nyttan med samarbetet har i flera fall varit komplext, eftersom det i flera fall inneburit att det skapats fjärrvärmesystem med ett mycket stort antal produktionsanläggningar alternativt kopplingar till komplexa industriella system. Den efterföljande fasen med affärsmodeller är även den mycket komplex särskilt i de fall då den innebär samarbete med fler än två parter.

Andra projekt har avsett nya energiproduktionsanläggningar och byten av bränslen tillsammans med konsekvenserna av effektivisering inom industriprocesserna.

 

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

EBBA LÖFBLAD
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23