Nyttan med fjärrvärmeeffektivisering

– en utredning för allmännyttan i Göteborg

Energieffektivisering har i många år varit en prioriterad fråga hos bostadsbolagen. Att ’spara energi’ har ansetts vara synonymt med att ’minska utsläpp’. Profu har nyligen tagit fram en metodik och genomfört en energisystemanalys över energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd. Analysen visar på historisk effektiviseringstakt, teknisk och lönsam potential för värmeeffektivisering fram till 2035 samt klimatnyttan av olika åtgärder.

Den lönsamma potentialen beräknas utifrån två perspektiv: de kommunala bostadsbolagens respektive kommunens.

Utredningen initierades av de kommunala bostadsbolagen Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget i Göteborg och har genomförts av Profu i nära samarbete med beställarna. I de senare delarna av utredningen har även Förvaltnings AB Framtiden och Göteborg Energi medverkat.

 

VANJA MÅNBORG,
email: vanja.manborg@profu.se
mobil: 0722 - 22 38 05

KJERSTIN LUDVIG,
email: kjerstin.ludvig@profu.se
mobil: 0708 - 42 33 22