Aktuellt:

14 December, Webbinarium

2030-pusslet – Så når vi transportmålet

2030-pusslet är ett nytt och unikt projekt som ska fokusera på hur vi bäst når klimatmålet inom transportsektorn utifrån ett helhetsperspektiv. Som startskott bjuder Energiforsk tillsammans med 2030-sekretariatet och Profu in till ett webbinarium där vi presenterar och diskuterar analysresultat av politiken som kopplar till transportsektorns utsläppsmål. Läs mer

 

15 December, Webbinarium

Konkurrensen om skogsråvaran (KOS) - slutseminarium

I ett tvåårigt sektorsövergripande projekt har Profu tillsammans med andra forskare studerat framtida utbud av och efterfrågan på svensk skogsråvara. Dessa frågor står högt på dagordningen, både ur perspektivet hur den svenska skogen ska brukas och utnyttjas samt den ökade efterfrågan på bioenergi från transport- och industrisektorerna då fossila alternativ av klimatskäl ska fasas ut. Projektets resultat kommer att presenteras vid en digital slutkonferens onsdag 15 december. Där presenterar forskarna resultat och deltar tillsammans med branschrepresentanter i forskarsamtal och paneldiskussioner för att belysa frågorna. Var med i diskussionen du också och anmäl dig redan idag! Läs mer på Energiforsk's hemsida.

 

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN

Nyheter


Resultat från energisystemmodeller - viktigt stöd för beslutsfattare

Resultat från energisystemsmodeller kan vara ett viktigt stöd för beslutsfattare, men för att modellerna ska vara användbara krävs det att dessa resultat kommuniceras på rätt sätt ...

Läs mer

 

Nordic Clean Energy Scenarios

I september släpptes slutrapporten inom Nordic Clean Energy Scenarios, ett forskningsprojekt som Profu har deltagit i tillsammans med ett flertal nordiska partners. Projektet, som finansierats av Nordisk energiforskning, pekar ut fem viktiga utvecklingsvägar som alla har en viktig roll för att möjliggöra ett koldioxidneutralt nordiskt energisystem: elektrifiering, bioenergi, CCS och BECCS, Power to X och beteendeförändringar.

Läs slutrapporten

 

Konsekvenser för energisystemet och industrin av EU-paketet Fit-for-55

Svenskt Näringsliv har gett Profu i uppdrag att analysera konsekvenserna för energisystemet och industrin av det nya EU-förslaget ”Fit for 55”. Projektet fokuserar på konsekvenser av förändringar i utsläppshandeln ...

Läs mer

 

Regional elprisanalys – REGEL

Tillsammans med ett antal svenska energibolag och industriaktörer har Profu nu startat upp projektet REGEL (Regional elprisanalys). Analyserna kommer att peka ut eventuella skillnader i prisbild mellan elområdena ...

Läs mer

Lill-Håven – en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Nu startar Profu tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Energiforsk arbetet med förstudien Lill-Håven på uppdrag av vattenkraftsbranschen och Svenska Kraftnät ...
 

Läs mer

 

Hur kommer energibranschen påverkas av EU:s gröna taxonomi?

Profu ska i samarbete med Enact Sustainable Strategies hjälpa Energiföretagen Sverige att analysera konsekvenserna för energibranschen av EU:s taxonomi för hållbara investeringar ...

Läs mer

 

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer